Ungdomsudvalg
Udvalg » Ungdomsudvalg


Ungdomsudvalg


Formål

Formålet med ungdomsholdet er at de unge får et medansvar for at planlægge og gennemføre arrangementer, der kan forbedre deres sportslige præstationer og/eller øge deres sociale udbytte af at være i klubben, så de oplever, at de selv har stor indflydelse på indhold og kvalitet i deres klub og i deres liv generelt.
Bestyrelsen tror på, at medlemmerne gennem dette arbejde dels får større respekt for andres arrange-menter og bliver dygtigere til selv at gennemføre arrangementer.
Bestyrelsen tror på, at unge, der har succes med arrangementer i deres klub, får lyst til at blive længe i deres klub og måske senere i karrieren får lyst til at blive trænere, hjælpere eller klubledere.

Hvem kan være med på holdet?

Ungdomsholdet er for de 10 - 16-årige medlemmer af Vejle Judo Klub, og der er tilknyttet 2 faste vejledere.
I får nu mulighed for at bruge klubben på en anderledes måde: ca. hver 4. fredag aften mødes vi i klubben - eller et andet sted, hvor vi laver det, som I vælger og planlægger sammen med vejlederne. Nogle gange bliver vi nødt til at få nogle forældre til at hjælpe os.

Indtil nu har ungdomsholdet gennemført følgende aktiviteter:

Der er allerede nu mange ideer på vores idé-liste

Ideliste

  • Træningsweekend
  • Besøg af stuntman
  • Tage sammen ud at se en regionstræning
  • Besøg af diætist
  • Se videooptagelser fra stævner
  • Førstehjælpskursus
  • Planlægge fællestur til DM eller andre stævner
  • Fællesspisning i klubben

Vejledere

Vejledere vil indtil videre være XXX og XXX. Vi vil hjælpe jer til at finde på spændende aktiviteter, som kan gøre det ekstra sjovt at være medlem af judoklubben.
 

Har du spørgsmål kan du kontakte XXX.

Vejle Judo Klub | DGI Huset Hal 2, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle | * CVR 30253205 * NEM konto 9347 4585930658