Børnehold 6 (0. klasse) - 10 år
Hold » Børn 6 (0. klasse) - 9 år

Træningstider:
Lørdag fra kl. 10:10 - 11:15.

Pris:
Kontingent kr. 400,- pr. halvsæson + licens kr. 205,- pr. sæson.

Instruktører:
Claus Riis Hansen
Dan Jacobsen

 

Målsætning.

Gennem leg, oplevelser og øvelser ønskes det at udvikle børnenes sociale- personlige- og judotekniske kompetencer.
Ønsket er at fremme børnenes basisforståelse for at bevæge sig naturligt på måtten, forstå principper for balancebrydning og få kendskab til basis kast og basis holdegreb.
 • Vi ønsker at fremme børnenes etiske og æstetiske sanser.
 • Vi ønsker at fremme børnenes evne til at indgå i sociale sammenhænge – vi kæmper på måtten og hviler i os selv udenfor måtten.
 • Vi ønsker at give børnene judomæssige færdigheder, der på sigt gør dem dygtige til at udøve judo som sport.
Sociale adfærd.
 • Judo er en individuel sport, men vi optræder som hold / klub.
 • Judo er en kampsport, men vi skader ikke vores modstandere.
 • Vi ved at ”uke” betyder hjælper og ikke modstander.
 • Vi respekterer træneren og de beskeder der bliver givet.
 • Vi får forklaret klubbens værdier.
 • Vi er renvaskede, har rent tøj på og har klippet negle.
 • Vi anerkender alle udøvere af judo, hver på deres niveau.

Målsætningen på det personlige plan.

 • At udøveren gennem øvelser, gentagelser og riter opnår selvindsigt og selvkontrol.

 • At udøveren tilegner sig forståelse for judoens grundide, at eftergivenhed vinder over styrke.

 • At udøveren gennem træning og indsigt styrker sine sociale kompetencer.

Værdigrundlag       

Judo

Vejle Judo Klub | DGI Huset Hal 2, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle | * CVR 30253205 * NEM konto 9347 4585930658