Info » Om klubben » Politikker » Kommunikation

 

KOMMUNIKATIONSPOLITIK I VEJLE JUDO KLUB

Målgruppe

Intern kommunikation

Medlemmer, Bestyrelsen, Ledere, Forældre, Afdelinger, Trænere, Administratorer

 

Formål

At sikre engagement og medejerskab for klubbens fælles mål.

 

Prioritering

Høj prioritering, der afspejles gennem møder og udviklingssamtaler.

 

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Klubbens formand

 

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Afdelingens bestyrelsesmedlemmer

 

Kommunikation

Information – dialog - møder - undersøgelse - analyse

Vejle Judo Klub | DGI Huset Hal 2, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle | * CVR 30253205 * NEM konto 9347 4585930658