Info » Om klubben » Politikker » Bredde

BREDDEPOLITIK FOR VEJLE JUDO KLUB

Målgruppe

Målgruppen for breddepolitikken er: Fossilholdet, kæmpere på + 10 år som ikke er omfattet af talent- og elitepolitikken.


Formål

Breddearbejdet er en væsentlig brik i at udvikle ”Det Unikke koncept”

Vi vil med breddepolitikken etablere et grundlag for at skabe en judoklub. Vi ønsker at have et attraktivt tilbud til kæmpere som ikke ønsker at dyrke konkurrence. Breddetilbuddene skal være med til at styrke klubbens værdier. Bredden er ligeledes med til at sikre et økonomisk fundament. Breddepolitikken skal give den enkelte mulighed for at arbejde med judosportens filosofi.

Prioritering

I forhold til det sportslige område har vi følgende prioritet:

  • Bredde
  • Talent
  • Elite
     

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Formanden har ansvaret for breddepolitikken. 


Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Formanden for breddeudvalget har ansvaret for implementering af breddestrategien.


Kommunikation

Breddepolitikken er tilgængelig på hjemmesiden.  Den præsenteres i forbindelse med medlemsmøder, via mail og sociale medier, for sponsorer, EliteVejle og Judo Danmark.

Vejle Judo Klub | DGI Huset Hal 2, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle | * CVR 30253205 * NEM konto 9347 4585930658