Info » Om klubben » Politikker » Fastholdelses- og rekruttering af LedereFASTHOLDELSES- OG REKRUTTERINGSPOLITIK FOR LEDERE I VEJLE JUDO KLUB

 

Målgruppe

Målgruppen for politikken er ledere i VJK. Med ledere menes bestyrelsesmedlemmer, ledere til ungdomsudvalg, stævneudvalg, sportsudvalg, eliteudvalg etc. Der er udarbejdet såvel fastholdelses- som rekrutterings politik.

 

Formål

At skabe kontinuitet i ledelsen for at sikre klubbens daglige drift og udvikling.

 

Prioritering

Dette er i høj prioritet for klubben – og anses for vigtigt for en god og sund udvikling. Der afsættes relevante midler.

 

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Bestyrelsesformanden er ansvarlig for politikken.

 

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Formanden for Eliteudvalget er ansvarlig for implementering af strategien.

 

Kommunikation

Politikken synliggøres følgende steder: Hjemmeside. Medlemsmøder. Forældremøder. Mails. Viral marketing (sociale netværk). (Sponsorer; Judo DK, Elite Vejle)

Vejle Judo Klub | DGI Huset Hal 2, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle | * CVR 30253205 * NEM konto 9347 4585930658